Koen
Berekfürdői beszámoló
    Sok helyen tartották idén nyáron is a Bibliaheteket a mintegy 50.000 gyermek gyarapodására, a közösség építésére, Isten dicsőségére. Ebből Romániában 30.000 református, katolikus és evangélikus gyermekkel foglalkoztak 403 csoportban szerte az ország területén.
   2007. szeptember 6-8. között Berekfürdőn találkoztunk azok, akik a Kárpát medencében vezetik ezt a munkát. Kárpátaljáról, Felvidékről, Horvátországból, Vajdaságból, Erdélyből, a Királyhágó mellékéről és Magyarországról gyűltünk egybe, sőt ott voltak a holland vezetők is. Megosztottuk az elmúlt év tapasztalatait, gondjait és örömeit, de a jövőn is gondolkoztunk. A 2008-as programot ugyanis a romániaiak írják. Emiatt új rendszert kellett kidolgoznunk a téma bemutatására és a segédanyagok szétosztására.
   Öröm volt egymást személyesen is megismerni, feltöltekezni, és a közös áhítatok és imádkozás által új erőt gyűjteni az egyre nagyobbá váló, és egyre felelősségteljesebb munkához.
Demeter Irén,
a KOEN Alapítvány elnöke
Évi jelentés a KOEN Alapítvány tevékenységéről a Főtiszteletű Erdélyi Református Egyházkerület 2006. évi közgyűlésére


Isten kegyelméből és holland testvéreink segítségével 13 hónapi ügyintézés után sikerült bejegyeznünk a KOEN Alapítványt. Fő tevékenységünk a „Vakációs Gyermek- Bibliahét” elnevezésű 5 napos evangelizációs program működtetése. Az Alapítvány mindkét kerület területén működik.

Idei tevékenységeink:
 • a 2005. évi beszámolók feldolgozása és kiértékelése
 • az Alapítvány bemutatása a Maros megyei „Alapítványok vására” című, a civil társadalmat erősítő program keretében
 • hosszú távú stratégia megírása egy Európai Unió által támogatott tanfolyamon
 • az idei, immár 14. évi program bemutatása:
 • A Királyhágómelléki Egyházkerületben, 3 csoportban
 • Az Erdélyi Egyházkerületben 3 központban: Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, és az újonnan indított Kolozsvári központban. Tanfolyamainkon összesen 260-an vettek részt.
 • A kézimunka és kreatív anyagok kinyomtatása 32000 gyermek számára
 • A munkacsomagok összeállítása
 • A munkacsomagok szétosztása
 • Az idén a Vakációs bibliahét programon 32000 gyermek fogja az evangélium üzenetét hallgatni a Királyhágómelléki és az Erdélyi Egyházkerületben.

 • Kérjük, továbbra is segítsék munkánkat, hordozzák imádságos szívvel gyermekeink evangéliumi nevelését.

  Tisztelettel:
  Demeter Irén, a KOEN Alapítvány elnöke  Marosvásárhely, 2006.06.06.
  Kapcsolat- és ismeretszerzés volt a cél

  A vendéglátók rendkívül tartalmas és változatos programot állítottak össze azzal a szándékkal, hogy az erdélyi szervezetek többszörösére bővítsék kapcsolataikat és minél több ismeretre tegyenek szert.

  A csoportot Kisbéren, a kistérség városában, a világhírű versenylóról elnevezett Kincsem szállóban fogadták. Itt dr. Kulcsár László, az Agóra Alapítvány elnöke köszöntötte a vendégeket. Az alapítvány munkatársai, Szencz Zsanett és Bauer Zsolt öt napon át álltak a csoport rendelkezésére és kalauzolták őket a különböző civil szervezetekhez.

  Maros megyéből Szabó Izolda, a Mezőmadarasért Fejlesztési Egyesület ügyvezető igazgatója, Jancsó István, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke, Gagyi Zoltán, az Alsó-Kis-Küküllő Menti Magyar Ifjúság Szövetségének elnöke, Demeter Mária, a szászrégeni Diakóniai, Oktatási és Ifjúsági Ház képviselője, Becsky Borbála, a Caritas és a Fa-milia családsegítő szolgálatok pszichológusa, Fazakas Ildikó, az EMKE és a Habakuk Ifjúsági Bábegyesület elnökségi tagja, Toth Imola, a Koen – Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány tagja, Antal Ildikó, az Unitárcoop Alapítvány képviselője és Tulipánt Noémi, a marosszentgyörgyi Kolping Család tagja vett részt a tapasztalatcserén.

  Az erdélyi "civilek" elsősorban a bakonyalji Kisbér kistérséggel ismerkedtek meg, ahol megtekintették az enyészettől megmentett, PHARE- alapból felújított lovardát is. Az egykori királyi ménes épületei valóban turistacsalogatók, ám egyelőre az önkormányzat tétovázása miatt a lovak hiányoznak belőle. Érdekes bemutatkozása volt a Bakonysárkányban élő, zetelaki születésű Székely Mártonnak, aki ízig-vérig székely temperamentummal ifjúsági, oktatási és hagyományőrző programokat bonyolít.

  Sümegen a Famulus Kistérségi Egyesület várta a küldöttséget, ahol Szabados Zsuzsa részletesen kitért a Leader-program ismertetésére, a pályázati és forrásteremtési lehetőségekre. A nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület főleg az ALKISZ elnökének érdeklődését keltette fel, hiszen az ifjúságnak hasonló profilú programokat szerveznek.

  A székesfehérvári civil szervezetek valóságos információáradattal látták el a küldöttséget. Az Echo Network munkáját Domokos Tamás igazgató ismertette. Annak érdekében, hogy civil szervezeteik hatékonyabban dolgozzanak, kutató-fejlesztő nonprofit konzorciumi hálózatot hoztak létre. Az itt elhangzottakból okulva a Maros megyei civil szervezetek képviselőiben megszületett az elhatározás, hogy az Echo Network példáját követve megalakítják a szervezetek hálózatát, amely sikeresebb lehet a pályázati források elnyerésében, a programok lebonyolításában.

  A csoport tagjai hasznos információkkal távoztak a Fejér megyei Civil Szolgáltató Központból, ahol Kovács György igazgató az együttműködés érdekében konkrét adatokat, elérhetőségeket bocsátott a rendelkezésükre. Ráadásul azt a táncházat is bemutatta, amelyet az Alba Regia Táncegyesület és az önkormányzat összefogásának eredményeként pályázati forrásokból épített. A kétszintes épületben próbatermek, öltözők, könyvtár található. És egyszerre 400 gyereket tudnak népi ruhába öltöztetni. A Maros megyei (egyesületi) népi táncegyüttesek számára ez egyelőre csak álom.

  Nem kevésbé volt eredményes a Veszprém Megyei Közművelődési Intézetnél vagy a Pannon Egyetem civil szervezeteinél tett látogatás. Zircen szintén a civilek összefogása volt példaértékű, hiszen az itteni 90 szervezetet az úgynevezett Civil Kerekasztal fogja össze és koordinálja. Az sem elhanyagolható tény, hogy a Segítő Kezek Alapítványból egy olyan foglalkoztatási központ nőtte ki magát, amely ma kormányzati támogatással több mint hatvan fogyatékkal élő személy nappali foglalkoztatását látja el.

  Az ötnapos tapasztalatcsere utolsó állomása a tatabányai United Way Vértes Vidéke Alapítvány volt, amely többek között karitatív célokra pénzalapokat gyűjt.

  Forrásoldal: test.palyazatok.ro - itt is elolvasható.
  Civil szervezetek vására

  Együtt a közösségért! mottóval zajlott az elmúlt héten a nemkormányzati szervezetek börzéje. Díjazták a legeredményesebb szervezeteket, vasárnap pedig Marosvásárhely főterén sor került a tulajdonképpeni vásárra, a bemutatkozásra.

  Pénteken este a marosvásárhelyi Continental Szállóban ünnepélyes keretek között több civil szervezetet tüntettek ki. A prefektúra a gyümölcsöző együttműködésért az Alpha Transilvana Alapítványt díjazta, a megyei tanács a Pro Európa Ligát érdemesítette díjazásra. A díjakat Andrea Moraru illetve Smaranda Enache vette át. A legeredményesebb nemkormányzati szervezetnek járó díjat amerikai képviselője által a Focus Eco Center vehette át. A sajtóval való legjobb együttműködésért járó díjat Ionela Cozosnak nyújtották át a Kelet-európai Szaporodás-egészségtani Intézet részére. A Rheum-Care Alapítvány a legaktívabb címet kapta.

  Az est megható momentuma volt az Ügyes Kezek Alapítvány fiataljainak fellépése, akik báli ruhába öltözve keringővel lepték meg a közönséget.

  Vasárnap a főtéren igazi vásári hangulatban mutatkoztak be a megye civil szervezetei. A felállított sátrakban a tevékenységgel kapcsolatos fotók, transzparensek, reklámlapok és nem utolsósorban adófelajánlási ívek várták az érdeklődőket. Mi 19 sátrat számoltunk össze, ott volt a Máltai Szeretetszolgálat, a Vöröskereszt, a Maros Megyei Nők Fóruma, az Oázis, a Szaporodás-egészségtani Intézet, a Focus Eco Center, a Rheum Care, KOEN, a Mozgássérültek Egyesülete, a Szivárvány, Global Care, a Caritas, az Alpha Transilvana, a Pro Karma, a Pro Európa, a Benone. Sátra nem volt, de a figyelem felkeltése érdekében szórólapokat osztogatott a Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok Egyesülete.

  Ha a rendezvény sikeréről kívánnánk szólni, elég annyit mondani, hogy a sátrak előtt mindig akadt érdeklődő és sokan ekkor döntötték el, melyik szervezetet támogatják adójuk két százalékának felajánlásával.

  Forrásoldal: test.palyazatok.ro - itt is elolvasható.
  Tapasztalatcsere Berekfürdőn

  Sok helyen tartottak idén nyáron is bibliaheteket, mintegy 50.000 gyermek gyarapodására, a közösség építésére, Isten dicsôségére. Romániában 30.000 református, katolikus és evangélikus gyermekkel foglalkoztak 403 csoportban szerte az országban.

  Idén szeptember 6-8. között Berekfürdôn találkoztunk azok, akik a Kárpát-medencében vezetjük ezt a munkát. Kárpátaljáról, Felvidékrôl, Horvátországból, Vajdaságból, Erdélybôl, a Királyhágó mellékérôl és Magyarországról gyûltünk egybe, sôt ott voltak a holland vezetôk is. Megosztottuk az elmúlt év tapasztalatait, gondjait és örömeit, de a jövôn is gondolkoztunk. A 2008-as programot ugyanis a romániaiak írják. Emiatt új rendszert kellett kidolgoznunk a téma bemutatására és a segédanyagok szétosztására.

  Öröm volt egymást személyesen is megismerni, feltöltekezni, és a közös áhítatok és imádkozás által új erôt gyûjteni az egyre nagyobbá váló és egyre felelôsségteljesebb munkához.

  Demeter Irén, a KOEN Alapítvány elnöke

  Forrásoldal: Népújság - itt is elolvasható.