Koen
A program elnevezése: Vakációs Bibliahét,
öt napos játékos közösségépítő együttlét


A VBH céljai:

1. Isten közelségének örömteli megélése közösségben
2. A Bibliával való foglalatosság, az örömhír megosztása
3. Szeretetben nevelés
4. Istentől kapott képességek tudatosítása
5. Keresztyén értékek felmutatása és cselekvésre való buzdítás
6. A gyülekezethez tartozás tudatának építése, erősítése
7. Együttműködés a vallástanár, lelkész, ifjúsági munkások, kántorok, nőszövetségi tagok, presbitérium, szülők, gyermekek, a gyülekezet egésze között. (Ez utóbbi fölött vitáztunk, hogy ez valóban cél legyen-e vagy majd következménye lesz a bibliaheti munkának. Végül annyira fontosnak tartottuk, hogy a célok közé soroltuk.)

A VBH helyszínei: gyülekezet, iskola, táborhely

A VBH vezetője: vallástanár, lelkipásztor, pap, ifjúsági munkás, gyermekmunkás, nőszövetségi tag, presbiter