Diakóniai központok közös ünnepe

Fél évtizede az Erdô utcában

Szeretetbôl született meg ez az épület – hangsúlyozta a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ megálmodója és létrehozója, D. dr. Csiha Kálmán, egykori püspök, az épület fennállásának ötödik születésnapján, melyet számos vendég megtisztelt, köztük a folyamatos szellemi és anyagi támogatást nyújtó hollandiai KOEN Alapítvány tagjai. A fél évtizedes múltú központ együtt ünnepelt a Bethlen Kata Diakóniai Központtal, és a rendezvény keretében került sor az Új kihívások az otthoni beteggondozó szolgálatában címet viselô konferenciára.

Az egyház feladata az emberek egyenlô esélyhez való juttatása, az életkörülmények megváltoztatása – emelte ki beszédében Kató Béla püspökhelyettes, aki egyben ünnepélyes istentiszteleten köszöntötte az egybegyûlteket. – Segítsünk, hogy önálló életet élhessenek fogyatékosok, idôsek – ez fejezheti ki az egyház lényegét, tette hozzá továbbá. Ötvös József esperes annak a Bod Péternek a szellemét idézte, akit 1755-ben a református kollégiumi tanári állásra kértek fel, és visszautasította azt. A marosvásárhelyi Erdô utcában közel két és fél század múlva születhetett meg az a négyemeletes épület, amely ma az ô nevét viseli. Sok kezdeményezés indult el innen, de az "igazi küldetés históriája várat még magára".

A Heim László tervezte épületben három intézmény kap helyet: a Református Asszisztensképzô Iskola, a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ és a Diakóniai Alapítvány marosvásárhelyi fiókja, mely bejegyeztetés alatt áll. Sok szív dobog a falakban – fogalmazta meg Csiha Kálmán, aki maga indult gyûjtô körutakra ahhoz, hogy felépülhessen egy olyan épület, amely az egyház négy fontos feladatkörét teljesíthetné: hogy hit-, szeretet-, nevelôi és missziói közösség és a magyar kultúra bástyája lehessen, felekezettôl függetlenül.

Ábrám Zoltán átnyújtotta a Hunyadi László készítette emlékplaketteket, majd Kovács István diakóniai elôadótanácsos a KOEN Alapítvány tagjainak odaadó munkáját Árva Bethlen Kata- díszoklevéllel köszönte meg. A központban péntek este megnyílt Hunyadi Mária és László, valamint Csatlós Levente tárlata is, mely december 18-ig látogatható.

A szombati konferencia keretében lelkészek, egészségügyi alkalmazottak, a Diakóniai Keresztyén Alapítvány elnöke, a fiókszervezetek képviselôi értekeztek Új kihívások az otthoni beteggondozó szolgálatában címmel.

http://www.hhrf.org/nepujsag/06apr/6nu0413t.htm
Játszva gyarapodás

(mr)
A KOEN Alapítvány programjai a fôtéren

Az Alpha Transilvana kezdeményezésére született civil szervezetek, alapítványok vásárán zenével, énekkel, gyerekeknek szóló foglalkozásokkal mutatkozott be szerdán a KOEN (Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért) Alapítvány. Közremûködtek a Marosvásárhelyi Fôiskolások Keresztyén Egyesülete, a Mifike fiataljai, és bekapcsolódtak a Marosi és Maros-Mezôségi egyházmegyék esperesei is.

Az alapítvány ötnapos evangelizációs programot biztosít, mely segítségével a lelkipásztorok, vallástanárok, ifjúsági vezetôk lebonyolíthatják az évente más- más témakörû bibliai heteket – tudtuk meg Demeter Iréntôl, az alapítvány képviselôjétôl. A 4-7, illetve 7-12 éves gyerekek különféle énekek, játékok, bábjátékok, kézmûves foglalkozások által játékosan ismerkedhetnek meg a bibliai történetekkel.

Az alapítvány nem csak ötleteket ad a programok megszervezéséhez, hanem munkacsomagot is biztosít (többek közt színes ceruzákat, ollót, és egyéb szükséges anyagokat).

A program jelenleg öt országban, Hollandiában, Magyarországon, valamint Kárpátalján, a Vajdaságban és Erdélyben mintegy hetvenezer gyerek vallásos nevelését szolgálja. Míg 1993-ban, a programok elindulásakor Erdélyben közel ezer gyereket fogott össze, addig mára harmincháromezer kisgyerek és fiatal kapcsolódik be a gyülekezetek bibliaóráin, árvaházakban, vallástanárok segítségével, vagy akár kórházakban a lelkészek által a tevékenységekbe.

A vásáron közel száz gyerek készíthetett vallásos témájú kézimunkákat.

A Mifike fiataljai ugyancsak vallásos dalokkal mutatkoztak be. A Teleki-ház pincéjében tevékenykedô egyesület többek közt filmklubot, színikört is mûködtet.